Thailand
 

10 เหตุผลดี ๆ ที่ควรจะเรียนภาษาที่สอง

Helen Doron มีบทความดี ๆ ถึง 5 บทความที่จะช่วยให้ผู้ปกครองเสริมรากฐานการเรียนรู้ของลูกให้แน่นยิ่งขึ้น เนื้อหาจะเน้นกิจกรรมที่คุณจะทำกับลูกได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นการเสริมทักษะทางศิลปะและดนตรี, การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์, หรือแม้แต่การชมเชยลูกให้ได้ผล เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งเล็กน้อยที่ส่งผลดีที่ยิ่งใหญ่ได้

1. ช่วยสร้างรากฐานให้มั่นคง

การเรียนภาษาที่สองช่วยทำให้เราเข้าใจและพัฒนาหลักไวยากรณ์ในภาษาที่หนึ่งได้ เพราะการเรียนระบบของภาษาอื่นจะช่วยกระตุ้นให้เราอยากเรียนรู้ระบบของภาษาเราเอง

2. ช่วยกระตุ้นสมอง

จากการวิจัยเด็กที่พูดได้สองภาษาพบว่า การเรียนเพิ่มอีกภาษาหนึ่งนั้นสามารถช่วยบริหารและสร้างกล้ามเนื้อสมองได้ บทความหนึ่งในนิตยสาร Nature รายงานว่า เด็กที่พูดได้สองภาษาจะมีเนื้อสมองส่วนสีเทาหนาแน่นกว่า

3. ช่วยสร้างความมั่นใจ

ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม การเรียนรู้ภาษาใหม่ถือเป็นประสบการณ์ที่ล้ำค่า การเรียนภาษาเป็นพัฒนาการที่ง่ายและเกิดขึ้นตามธรรมชาติในเด็กทุกคน  ฉะนั้น การเรียนภาษาจะช่วยสร้างความมั่นใจและช่วยกระตุ้นความอยากเรียนรู้ในเด็กได้

4. ช่วยส่งเสริมด้านวิชาการ

มีงานวิจัยมากมายที่แสดงผลว่า เด็กที่เรียนภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมทำคะแนนสอบในวิชาต่าง ๆ ได้ดีกว่าเพื่อน ๆ ที่รู้เพียงภาษาเดียว

5. ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยยอร์ค (ประเทศแคนาดา) ระบุไว้ว่า เด็กที่เรียนรู้มากกว่าหนึ่งภาษาจะมีทักษะการอ่านที่ดีเยี่ยม ข้อได้เปรียบคือ การที่พวกเขาสามารถนำทักษะการประมวลผลข้อมูลจากภาษาหนึ่งไปสู่อีกภาษาหนึ่งมาปรับใช้ในการอ่าน

6. ช่วยสร้างความแตกต่าง

การที่เด็กคนหนึ่งรู้ภาษาที่สองหรือสามเพิ่มเติม ทำให้เขาได้เปรียบเมื่อต้องสมัครเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย คนที่รู้มากกว่าหนึ่งภาษาย่อมเป็นที่ต้องการและได้เปรียบกว่าในงานทุกสาขาทั่วโลก

7. ช่วยพัฒนาทักษะการฟัง

เด็ก ๆ จะมีประสาทสัมผัสทางการฟังที่ดีเยี่ยม เสียงแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็สามารถแยกแยะได้ ทำให้พวกเขาเลียนเสียงสำเนียงได้อย่างชัดเจน แม้กระทั่งเสียงที่ฟังยากซึ่งผู้ใหญ่ยังแยกแยะไม่ออกแต่เด็กๆก็สามารถแยกเสียงนั้นได้ ฉะนั้น ถ้าเด็กเรียนภาษาตั้งแต่เล็ก จะทำให้พวกเขาพูดได้ชัดเจนและมั่นใจ

8. ช่วยเปิดโลกทัศน์

การไปต่างประเทศและพูดภาษาท้องถิ่นได้อย่างมั่นใจนั้น ย่อมสร้างความรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของ

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่นั่น คุณจะไม่รู้สึกว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป

9. ช่วยสร้างความทรงจำ

เมื่อมีญาติมาเยี่ยมจากแดนไกล (หรือคุณเจอชาวต่างชาติ) และคุณสามารถสื่อสารกับเขาได้ด้วยภาษาท้องถิ่นเขา จะเป็นการช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ในด้านคน มรดก และประวัติศาสตร์กับเขา ทั้งยังช่วยสร้างและสืบสานความทรงจำ เรื่องราว และประเพณีต่าง ๆ

10. ช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัว

การเรียนรู้ภาษานั้น คุณสามารถทำได้พร้อมกันทั้งครอบครัวที่บ้านหรือในยามว่าง มาเริ่มเลยดีกว่า อย่ามัวรีรอ!