Thailand
 

English for the Beginner Teen

ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับวัยรุ่น

คุณเป็นที่รู้จักเนื่องจากเป็นคนแรก ๆ ที่เริ่มคิดค้นหลักสูตรและวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กเล็ก และถ้าหากเป็นวัยรุ่นที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษล่ะ วัยนี้ต้องการเนื้อหาที่จะดึงดูดความสนใจพวกเขาได้แต่ต้องเป็นในระดับภาษาที่พวกเขาเข้าใจได้ง่าย คุณมีข้อแนะนำอย่างไรบ้าง

ดิฉันดีใจมากที่ได้ยินคำถามนี้ หลักสูตรที่เป็นที่รู้จักของเราจะเน้นสอนเด็กเล็ก เริ่มตั้งแต่วัยเพียง 3 เดือน โดยรวมแล้วเรามีหลักสูตรสำหรับเด็กอายุ 3 เดือนจนถึง 11 ปี มากถึง 14 หลักสูตร นอกจากนั้น เรายังมีหลักสูตรสำหรับวัยรุ่นอีกด้วย ซึ่งมีความสำคัญพอกันแต่ไม่เป็นที่รู้จักเท่าที่ควร การออกแบบหลักสูตรวัยรุ่นที่มีทั้งเพลงป็อปและเรื่องเล่าที่เหมาะกับวัยรุ่น ซึ่งถูกออกแบบโดยนักวิชาการด้านการศึกษาที่มีระดับภาษาทั้งระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง หลักสูตรสำหรับวัยรุ่นช่วยเตรียมความพร้อมให้เด็กในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษการประเมินความสามารถทางภาษาของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป หรือ Common European Framework of Reference (CEFR)

เด็กวัยรุ่นบางกลุ่มต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในระดับต้น โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรก คือ วัยรุ่นที่ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อน อีกกลุ่มหนึ่งคือ วัยรุ่นที่มีความรู้พื้นฐานแต่ควรจะต้องเริ่มเรียนในระดับต้น เมื่อไม่นานมานี้เรามุ่งเน้นออกแบบหลักสูตรให้วัยรุ่นกลุ่มนี้ โดยเราได้ออกแบบคอร์สขึ้นมาใหม่ 2 คอร์ส คือ “Paul Ward Explores” และ “Paul Ward’s Adventures” บนพื้นฐานที่ว่าเด็กกลุ่มนี้รู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้ว หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับต้นนี้เน้นภาษาพูดและหลักไวยากรณ์ เหมาะกับเด็กอายุระหว่าง 8-14 ปี คุณอาจจะสงสัยว่า เหตุใดหลักสูตรสำหรับเด็ก 8 ปีถึงเหมาะสำหรับวัยรุ่นได้ด้วย เสน่ห์ของบทเรียนอยู่ที่ภาพและเนื้อหาที่เด็กโตให้ความสนใจ เพลงที่น่าฟัง ซึ่งเหมาะกับทั้งเด็กวัย 8 ปี 11 ปี หรือแม้แต่ 14 ปี หัวข้อที่น่าสนใจในหลักสูตรนี้ได้แก่ ระบบนิเวศน์ สิทธิสตรี สิทธิของสัตว์ เป็นต้น ระดับของเนื้อหาค่อย ๆ เพิ่มความยากขึ้นเรื่อย ๆ แต่ยังเน้นสอนภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ผู้ออกแบบแหลักสูตรเป็นทีมงานมืออาชีพระดับนานาชาติที่ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ฝึกอบรมครูที่ Helen Doron English พวกเขามีประสบการณ์กับเด็กวัยนี้ เนื้อหาที่ออกแบบมานอกจากตรงประเด็นแล้วยังเป็นไปด้วยวิธีการสอนพิเศษในแบบฉบับของเราเอง ในห้องเรียนจะพบแต่ความคึกคักสนุกสนานและเรียนกันเป็นกลุ่มเล็ก กิจกรรมต่าง ๆ เหมาะสำหรับเด็กที่เรียนรู้ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่เรียนรู้ได้ดีจากภาพ จากการฟัง หรือจากการเคลื่อนไหวร่างกาย และเมื่อครูผู้สอนได้รับการอบรมมาอย่างดีและใช้การตอบสนองเชิงบวก กลุ่มนักเรียนวัยรุ่นเหล่านี้ย่อมจะต้องประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน