Thailand
 

More than English, Values for Life

ไม่ใช่แค่ภาษา แต่เป็นสิ่งมีค่าในชีวิต

ดิขั้นเห็นและประสบด้วยตัวเองมาเป็นเวลากว่า 30 ปี ว่าวิธีการสอนของ Helen Doron ช่วยให้เด็กประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างไร นอกจากวิธีการสอนที่ได้ผลดีแล้ว  ดิฉันมักจะได้ฟังจากครู ผู้ฝึกครู ศูนย์การเรียน และเจ้าของแฟรนไชส์ ว่า สิ่งที่ได้นั้นมากกว่าการเรียนภาษาและไปไกลกว่าในห้องเรียน หากแต่ยังส่งเสริมชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว ความสัมพันธ์ หรือแม้แต่วิธีการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

ดิฉันไม่แปลกใจเลยเพราะวิธีการของ Helen Doron English ไม่ได้เน้นการสอนภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นวิธีการปรับความคิดและสร้างพื้นฐานให้กับทั้งครูและนักเรียนเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จทั้งในและนอกห้องเรียน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีผู้ชายท่านหนึ่งติดต่อเข้ามาเพื่อบอกดิฉันว่า วิธีการของเราได้ส่งผลดีมหาศาลต่อชีวิตเขา เขาเคยเป็นครูสอนอยู่ที่ Helen Doron English เขาจึงเข้าใจดีว่า กระบวนการเรียนรู้ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และบางครั้งจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาและวิธีการสอนเพื่อให้เหมาะสมกับอายุและพัฒนาการของผู้เรียน เมื่อเวลาผ่านไป เขาจำเป็นต้องเปลี่ยนอาชีพตัวเอง เขาย้ายไปประเทศสหรัฐอเมริกาและได้นำประสบการณ์ รวมถึงสิ่งที่เขาเรียนรู้จากเป็นครูที่ Helen Doron ไปปรับใช้กับอาชีพการออกแบบอุตสาหกรรมของเขาได้เป็นอย่างดี

ครูทุกท่านที่ Helen Doron English ได้รับการฝึกให้ตอบรับผู้เรียนในเชิงบวกและคำนึงถึงการเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็ก กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดล้วนส่งเสริมให้เด็กมีความรู้สึกว่า “ใช่ เขาต้องทำได้!” เด็กจะได้รับแรงสนับสนุนและการเอาใจใส่ ซึ่งตรงกันข้ามกับวิธีการสอนของครูหรือแม้แต่ของผู้ปกครองแบบที่เคยปฏิบัติกันมา วิธีการสอนแบบนี้ทำให้ผู้สอนรู้ถึงกระบวนการสะท้อนกลับและตระหนักถึงวิธีที่จะช่วยให้เด็กเติบโต วิธีการเชิงบวกทำให้เกิดความคิดเชิงบวกที่จะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ทั้งในและนอกห้องเรียน

ผู้ปกครองควรจะส่งเสริมเด็กด้วยวิธีเชิงบวก ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคอยจับผิดหรือตอบสนองในเชิงลบ เมื่อผู้ปกครองเข้าใจว่า การตอบสนองในเชิงบวกสามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กได้ ช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง เมื่อชีวิตครอบครัวดีมักส่งผลดีต่อความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นด้วย

นอกจากครูที่ผ่านการฝึกอบรมที่ Helen Doron English จะมีคุณสมบัติที่จะไปสอนระดับนานาชาติได้ทั่วโลกแล้ว พวกเขายังได้รับทักษะชีวิตที่มีคุณค่าอีกด้วย ในการฝึกอบรมนั้นครูต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ที่ไม่ใช่แค่ฝึกการตอบสนองในเชิงบวก แต่ต้องค้นให้ลึกลงไปกว่านั้น ต้องดึงความเป็นเด็กในตัวออกมาและทำให้ดีที่สุด การเล่นระหว่างการฝึกส่งผลให้ตัวตนของครูปรากฎออกมา และสามารถนำเทคนิคที่ได้ไปปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของตัวเองได้ด้วย ดิฉันจะไม่ประหลาดใจเลยถ้าคนจะมาสมัครเป็นครูกับเราเพียงแค่เพื่อต้องการเข้าคอร์สอบรมเพื่อให้ได้วิชาติดตัวไป

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Helen Doron English คลิกที่นี่ (http://helendoronthailand.com/about)

สนใจเป็นคุณครูที่ Helen Doron English คลิกที่นี่ (http://helendoronthailand.com/teachers)