Thailand
 

การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยสื่อเทคโนโลยี

languages

เศรษฐกิจรอบโลกทำให้เกิด การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม มากขึ้น ผู้คนให้ความสนใจเรียนรู้ภาษา เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ จากการสำรวจพบว่า ประชากรในประเทศจีนเรียนภาษาอังกฤษ มากกว่าจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ในปัจจุบันมีความต้องการในการเรียนภาษาเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

ปัญหาหลัก คือ การขาดแคลน คุณครูสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น องค์กรด้านการศึกษา ได้กลายเป็นธุรกิจใหม่ทันที หลังการศึกษาวิจัยมากว่าทศวรรษพบว่า การเรียนภาษาอังกฤษต้องใช้ทั้งความพยายามและระยะเวลาที่ยาวนานมากพอ แต่ถึงกระนั้น คนส่วนใหญ่ก็ไม่อยากที่จะเรียนภาษาอังกฤษถ้ามันไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของพวกเขา

สิ่งหนึ่งที่สามารถทำได้ง่าย ๆ คือ การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการดำรงชีวิต มาใช้เป็นแนวทางในการเรียนภาษา แท้จริงแล้ว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนภาษาอังกฤษทำได้หลายทาง ทางเลือก 3 ทางที่เริ่มต้นได้ง่ายๆ:

ดูหนังที่มีบทบรรยายเป็นภาษาต่างประเทศ คุณจะไม่ประหลาดใจเลยว่า การดูหนังและรายการโทรทัศน์ที่ใช้ภาษาที่คุณกำลังเรียนรู้ ช่วยพัฒนาทักษะการฟังภาษานั้นๆ อย่างไรก็ตาม หลายคนเชื่อว่า การดูหนังในภาษาต่างประเทศ แต่มีบทบรรยายเป็นภาษาแม่ของพวกเขา จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาที่สอง แต่มันไม่เป็นเช่นนั้นเลย คุณจะพบกับความล้มเหลวในที่สุดเมื่อคุณเริ่มดูหนังที่มีบทบรรยายเป็นภาษาแม่ของพวกคุณ เพราะการอ่านเข้ามาทำหน้าที่แทนการฟัง คุณจะไม่ตั้งใจฟังสิ่งที่ได้ยิน หลังจากที่คุณเริ่มอ่านบทบรรยายได้สักระยะหนึ่ง คุณจะอ่านโดยอัตโนมัติ ข่าวดีคือ ถึงแม้ว่าคุณจะดูหนังที่มีบทบรรยายในภาษาที่คุณกำลังเรียนรู้ ซึ่งอาจจะไม่ใช่ภาษาอังกฤษก็ตาม คุณจะได้เรียนรู้จริงและเข้าใจสิ่งที่ได้เห็น

การฟังการบอกทาง จากเครื่องนำทางในรถยนต์ของคุณดูเหมือนไม่ได้ช่วยพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ แต่คุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นภาษาที่คุณต้องการเรียนรู้ได้ คุณจะพิสูจน์ได้ว่า การฟังเครื่องนำทางช่วยให้เกิดเรียนรู้และฝึกฝนภาษาใหม่ได้จริง การวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเรียนรู้แบบมุ่งปฏิบัตินั้นสำคัญมาก การเรียนรู้ภาษาจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคุณคือวิธีที่ได้ผลมากที่สุด เหตุผลต่างๆ ที่ทำให้การเรียนภาษาจากการใช้เครื่องนำทางนั้นได้ผลดี เหตุผลแรก คือ คุณได้ฝึกทักษะการฟังจริง ถ้าคุณไม่ฟังและไปตามทางที่บอก คุณก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง เหตุผลที่สอง คุณมีข้อมูลประกอบบางส่วน เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจภาษานั้น ถ้าคุณเริ่มใช้เครื่องนำทางกับเส้นทางที่คุณรู้จักดี คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ และคุณสามารถเพิ่มทักษะการเรียนรู้โดยใช้กับเส้นทางที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งอาจมีความกดดันบ้าง แต่ช่วยเพิ่มพูนศักยภาพการเรียนรู้สิ่งใหม่ของผู้ใหญ่

การเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ การเปลี่ยนภาษาการตั้งค่าบนโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดบ้าง แต่ถือเป็นโอกาสให้คุณเรียนรู้ภาษาจากสิ่งที่คุณปฏิบัติเป็นประจำ คุณสามารถจัดเรียง คัดกรองอีเมล ค้นหาแอพพลิเคชั่น ท่องเว็บไซด์ โดยใช้ภาษาที่กำลังเรียนรู้ เช่นเดียวกับการใช้เครื่องนำทางตามที่แนะนำไปข้างต้น คุณจะรู้จักคำศัพท์ใหม่ ๆ เข้าใจและสามารถใช้มันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ คุณยังได้ฝึกฝนทักษะการอ่าน เพราะทุกครั้งที่คุณเปิดแอพพลิเคชั่น เช็คอีเมล หรือค้นหาข้อมูล คุณจะได้อ่านภาษาที่คุณกำลังเรียนรู้ เมื่อคุณรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณเรียนรู้ได้ดี ทดลองใช้กับเครื่องทำธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ

เทคนิคสามข้อที่ท้าทายและช่วยให้เรียนรู้ภาษาได้ในชีวิตจริง เพราะเรารู้ดีว่า คนสามารถเรียนรู้ได้ดีจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นการดูหนัง การใช้เครื่องนำทาง หรือการใช้แอพพลิเคชั่นนั้น ถ้าคุณเลือกที่จะใช้สิ่งเหล่านี้ในการเรียนรู้ภาษาใหม่ คุณจะประหลาดใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว

บทความนี้เขียนโดย Katharine B. Nielson, ผู้บริหารด้านการศึกษา ณ สถาบันสอนภาษา Voxy, เมืองนิวยอร์ก