Thailand
 

Tips for Choosing the Best English Teacher for your child

เรามีความยินดีที่จะนำเสนอคำตอบและข้อมูลดี ๆ จากนักศึกษาศาสตร์และนักภาษาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณ Helen Doron ผู้ซึ่งมีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กมานานกว่า 30 ปี เธอเป็นผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร Helen Doron Educational Group ทั้งยังเป็นผู้คิดค้นวิธีการสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การเคลื่อนไหวร่างกาย และการพัฒนาการของเด็กเล็กด้วยวิธีและสื่อการเรียนรู้ที่ไม่เหมือนใคร

คำถามประจำสัปดาห์นี้คือ: ครูสอนภาษาอังกฤษที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร

คำตอบของคุณ Helen:

คุณอาจจะคิดว่า ครูภาษาอังกฤษที่ดีควรจะเป็นคนเชื้อชาติที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไป มีคุณสมบัติหลายอย่างที่สำคัญที่ผู้ปกครองควรพิจารณา ซึ่งไม่รวมอายุ หรือระดับภาษา ครูที่จะสอนเด็กได้ดีควรจะเข้าถึงเด็กคนนั้นได้ มีความสนใจในตัวเด็กอย่างแท้จริง และเป็นคนมองโลกในแง่ดี ครูที่ดีต้องสามารถสร้างภาคภูมิใจในตัวเองให้เด็กได้ และควรจะตอบสนองและให้กำลังใจเด็กในทางบวกอย่างจริงใจ ไม่ว่าครูจะมีความรู้หลักไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาดีเพียงใด จะไม่มีความหมายเลยหากครูกับเด็กไม่สามารถเข้าถึงกันได้

คำแนะนำที่ 1: รู้จักครูทั้งสองประเภท

ครูสอนภาษาอังกฤษมีอยู่สองประเภท: ประเภทหนึ่งสอนกวดวิชาเด็กที่ไปโรงเรียน โดยที่ครูเหล่านี้ช่วยเด็ก ๆ ในการทำการบ้านเพื่อให้ได้คะแนนดี ๆ คำถามที่ควรตอบคือ เด็กได้พัฒนาภาษาอังกฤษหรือเปล่า จริงอยู่ที่พวกเขาใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอนการบ้าน และเด็ก ๆ ก็ได้รับความใส่ใจเป็นพิเศษ แต่สิ่งนี้อาจจะเป็นข้อด้อยก็ได้ ผู้ปกครองควรจะมองหาครูที่สอนและพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษให้เด็กเพื่อที่ในอนาคตเด็กจะสามารถทำการบ้านได้ด้วยตัวเอง เด็กจะได้ประโยชน์มากว่าหากมีการปูรากฐานภาษาที่แน่นก่อนจะเข้าโรงเรียนและยังคงเรียนต่อเนื่องเมื่อเข้าโรงเรียนแล้ว

คำแนะนำที่ 2: เลือกหลักสูตรที่ดี

ครูจะประสบความสำเร็จในการสอนได้ต้องมีหลักสูตรการสอนที่ดีและต้องได้รับการฝึกมาอย่างดี ไม่ใช่เฉพาะความรู้ทางด้านภาษา แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือการจัดการห้องเรียนให้เป็นไปในเชิงบวกอยู่ตลอด ในประเด็นนี้คงต้องเน้นถึงหลักสูตรสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กอายุตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 19 ปี ที่ดิฉันได้พัฒนาและขัดเกลามานานกว่า 30 ปี ซึ่งมีสื่อการสอน บทเรียน แหล่งข้อมูล และหลักสูตรอบรมครูที่มีคุณภาพสูง หลักสูตรสำหรับเด็กทารกของเราชื่อ Baby’s Best Start ไม่ได้สอนแต่ภาษาเท่านั้น แต่ยังเน้นพัฒนาการทางอารมณ์ ทางร่างกาย และทางด้านจิตใจ ในหลักสูตรนี้เด็กน้อยจะได้เรียนรู้ทักษะ 7 ด้าน คือ ภาษาอังกฤษ การพัฒนาทางสังคม การเตรียมพร้อมสำหรับการอ่าน ทักษะการอ่านเบื้องต้น จังหวะ ดนตรี การพัฒนาการทางสมอง และภาษามือ

ครูของ Helen Doron English ทุกท่านถูกฝึกให้ใช้สื่อการสอนที่เกี่ยวกับการมองเห็น การได้ยิน และการทดลอง ซึ่งรวมถึงเพลง app ต่างๆ และเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality หรือ AR) โดยที่เทคโนโลยีเสมือนจริงนี้ (AR) จะทำให้ตัวละครที่เป็นสองมิติดูเสมือนจริงเป็นสามมิติขึ้นมาทั้งภาพและเสียง

คำแนะนำที่ 3: การฝึกอบรมและสื่อการสอน

ครูทุกท่านที่ Helen Doron English จะได้รับการฝึกอบรมหลายครั้งแตกต่างไปตามระดับภาษาของแต่ละหลักสูตร สำหรับการสอนเด็กเล็กนั้น เชื้อชาติของครูไม่ใช่เรื่องสำคัญ  เนื่องจากปัจจัยหลักในการเรียนให้สำเร็จในวัยนี้ขึ้นอยู่กับการได้ฟังภาษาอยู่บ่อย ๆ จากประสบการณ์การสอนมาหลายปี ทำให้รู้ว่าการที่เด็กได้ฟังภาษาอังกฤษบ่อย ๆ ที่บ้านจะทำให้เด็กเรียนรู้ได้เร็วขึ้น ด้วยวิธีนี้เด็ก ๆ จะได้เรียนทั้งคำศัพท์ ไวยากรณ์ และเพลง ในเบื้องต้นเด็ก ยังไม่เข้าใจสิ่งที่เขาได้ยิน รู้แต่ว่ามีเพลงอยู่กับเขาตลอดเวลา อาทิ ตอนทานอาหาร เล่น อาบน้ำ หรือก่อนเข้านอน นี่หมายความว่าสมองได้รับการกระตุ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งเป็นการเปิดทางไปสู่การเรียนภาษาอังกฤษที่จะต้องประมวลเสียงและความหมายในภายหลัง จริง ๆ แล้วเพลงที่เด็ก ๆ ได้ฟังก็คือ ครูที่แท้จริงของพวกเขาที่คอยปลูกฝังภาษาให้พวกเขาทางอ้อม ครูของเราเพียงแต่เป็นตัวเชื่อมที่จะช่วยให้เด็กมั่นใจที่จะถอดรหัสเสียงภาษาอังกฤษที่ได้ฟังอย่างง่ายดาย ครูจะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเท่านั้น โดยมีสื่อการสอน รูปภาพ ท่าเต้น การใบ้คำ และการละเล่น เป็นตัวช่วย นอกจากนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราเป็นไปตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับ A2 B1 B1+ และ B2 ดังนั้น ครูที่จะสอนเด็กในวัยเรียนและวัยรุ่นนี้ ก็จะได้รับการอบรมด้านหลักไวยากรณ์เพิ่มเติมอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ว่านักเรียนจะอยู่ในวัยใดหรือระดับภาษาเขาจะอยู่ระดับใด สิ่งสำคัญในการเป็นครูที่ดีคือ ความปรารถนาดีกับนักเรียน สอนภาษาอังกฤษด้วยภาษาอังกฤษโดยไม่มีการแปล และตอบสนองในเชิงบวกตลอดเวลาเพื่อให้เด็กมีแรงจูงใจที่จะพูดและแสดงออกในห้องเรียน

เมื่อเห็นว่าลูกคุณเริ่มมีทักษะการเรียนภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น คุณก็คงอยากให้มีหลักสูตรที่ต่อเนื่องเพื่อให้ลูกคุณได้เรียนไปเรื่อย ๆ โดยไม่ต้องหยุดเรียน คุณมั่นใจในหลักสูตรที่ Helen Doron English ได้เลย เนื่องจากมีระบบ มีความต่อเนื่อง และใช้ภาษาอังกฤษสอนเท่านั้น ทั้งนี้ ครูของเราสามารถสอน ณ สาขาต่าง ๆ ของเราที่มีอยู่ทั่วโลก และสามารถสอนได้ต่อเนื่องจากครูท่านอื่นทันที เด็ก ๆ จะได้รับความรู้มากมายและผู้ปกครองจะรู้ถึงความคุ้มค่ากับการลงทุน

เมื่อคุณเจอครูที่มีคุณสมบัติตามที่คุณต้องการแล้ว คุณจะสังเกตเห็นว่า ลูกของคุณอยากมาเรียนเพราะเขาสนุกเมื่อได้มาเรียน เขาจะแสดงออกมากขึ้นในห้องเรียนเพราะเป็นที่ที่เขาสบายใจ และเขาจะรักการเรียนและมั่นใจในความสามารถของตัวเอง

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.helendoron.com