Thailand
 • English for pre-teensEnglish for Kids on Kangi Club
  Kids 6-12

  เด็กเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษ ควบคู่กันกับการเขียนและการอ่าน ด้วยการติดตามเรื่องราวการผจญภัยของ Paul และ Millie ผู้ซึ่งช่วย Kangi และลูกชายชื่อ Joey แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน Storyville

  ค้นหาศูนย์การเรียนรู้
 • English for pre-teensEnglish for pre-teens
  ภาษาอังกฤษออนไลน์

  กิจกรรมนอกชั้นเรียนต่าง ๆ ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็ก

  คลิกเพื่อชม
 
   

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี

คำถามผู้ปกครองถามบ่อย
 
   

การเรียนรู้คำสัมผัสคล้องจองช่วยให้เด็กเข้าใจ อ่าน และเขียนคำศัพท์ได้ในทุกภาษา

Helen Doron English มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านสื่อการเรียนสำหรับการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งรวมโครงสร้างการออกเสียงและการสะกดคำ กับเทคนิคการอ่านไว้ด้วยกัน การสอนให้อ่านและเขียน และอายุที่จะเริ่มอ่านและเขียนนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

Polly Reads and Writes for ages 5-9

Polly Reads and Writes is a new and unique course that includes both in-class and at-home learning materials. Suitable for beginning students or students who have completed Fun with Flupe or More Fun with Flupe, children learn to speak, read and write English with confidence as they follow the adventures of Polly the Collie, Nat the Cat, Roy the Boy and Pearl the Girl.

In-class instruction is complemented by a downloadable reading app with 32 interactive books divided into 8 levels which advance as the child progresses and learns. The app allows the child to work independently outside of the classroom, practising important language learning skills. Each shelf of 4 interactive books corresponds to one book to reinforce reading and to teach writing. Children complete the course with a wonderful amount of knowledge.

HDE_PRW_Learning_Set_Image_03_09_15_A_1

Polly Reads and Writes

(some countries may use downloads instead of CDs)

Jump with Joey สำหรับเด็ก อายุ 6 – 9 ปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษใหม่ สำหรับเด็กอายุ 6 – 9 ปี หลักสูตรนี้สามารถสอนเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร Fun with Flupe

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยเรื่องราวการผจญภัยแอนิเมชั่น 12 ซีรี่ส์ของ Paul Ward และเพื่อนของเขา Millie ผู้ซึ่งช่วย Kangi และลูกชายชื่อ Joey แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน Storyville เด็กได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของมิตรภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เด็กจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทเพลง 25 เพลง เกมต่าง ๆ และกิจกรรมสนุก ๆ ทั้งในชั้นเรียนและที่บ้าน หลักสูตร Jump with Joey ถือเป็นหลักสูตรใหม่ที่นำสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ 3 มิติ (Augmented Reality) มาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก นอกจากเด็กจะใช้สมุดแบบฝึกหัดที่น่าสนใจแล้วนั้น หลักสูตรนี้ยังคงสร้างบรรยากาศและสร้างความคุ้นเคยของการฟังเพลงภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วย

More Jump with Joey for ages 7-9

Students taking More Jump with Joey continue to follow the lively adventures of Paul, Millie, Kangi and Joey as they solve problems in Storyville. This course is a continuation to Jump with Joey and kids will love watching English come alive through magic activity books. Students learn English through 25 songs and loads of fun learning activities and games.

Play On in English สำหรับเด็ก อายุ 6 – 10 ปี

Play On in English เป็นหลักสูตรภาอังกฤษระดับสูง สำหรับเด็กที่เรียนภาษาอังกฤษกับ Helen Doron English มาหลายหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
Play On เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก More English for All Children เด็กจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 1,000 คำ บทเพลงภาษาอังกฤษแนวฟังก์ในจังหวะสนุก ๆ 18 เพลง ได้ฝึกทักษะการสร้างประโยคภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ได้รวบรวมนิทานปรัมปราที่เด็กรู้จักกันดี มีบทเพลงและเกมมากมาย Play On In English ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทั่วไป รวมถึงข้อเท็จจริงและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

Learning Sets_Play On_7763Play On In English Learning Set

Botty the Robot สำหรับเด็ก อายุ 7 – 10 ปี

เด็กจะรักเรื่องราวแสนสนุกในการออกอากาศรายการโทรทัศน์ของหุ่นยนต์ Botty, Danny, Cornelia และ Helen หลักสูตร Botty the Robot ช่วยฝึกทักษะพื้นฐานในการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ มีจุดเด่น คือ การฝึกออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง หลักสูตรนี้ประกอบด้วยแผ่นภาพคำศัพท์และสมุดแบบฝึกหัดสีสันสดใส เกม และกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจการอ่านและเขียน การดำเนินเรื่องของ Botty เป็นไปอย่างตลกขบขัน พร้อมทั้งมีบทเพลงประกอบที่สนุกสนาน

หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ


Helen Doron กับการเรียนรู้ของเด็ก


Helen Doron ใช้หลักการเรียนรู้ภาษาแม่


Botty the Robot สามารถสอนเป็นหลักสูตรเริ่มต้นหรือหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร English for All Children ที่เน้นทักษะการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1,400 คำ ทักษะพื้นฐานด้านการอ่านและการเขียน รวมถึงโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ และบทเพลงภาษาอังกฤษ 12 เพลง

Learning Sets_Botty_7774

Botty the Robot Learning Set

Paul Ward’s World สำหรับเด็ก อายุ 9 – 11 ปี

เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านตัวละคร Paul และผองเพื่อน ผ่านซีรี่ส์เรื่องราวการผจญภัยอันแสนสนุก พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวของพวกเขา ทั้งที่บ้าน โรงเรียน ย่านศูนย์การค้า สวนสัตว์ และสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด

 Learning Sets_PWW_7778

Paul Ward’s World Learning Set

Paul Ward’s World เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานดีทางด้านการอ่านและพูดภาษาอังกฤษ หรือสอนเป็นหลักสูตรเริ่มต้นสำหรับนักเรียนใหม่ที่มีอายุ 11 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องของ Botty the Robot

หลักสูตรนี้สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษประมาณ 1,700 คำ

Paul Ward and the Treasure สำหรับเด็ก 10-13 ปี

Paul Ward and the Treasure ใช้หลักการสอนแบบชักชวน ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบมีชีวิตชีวา ผสมผสานเสียงดนตรี ผนวกการรับรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ทำให้เด็กประทับใจไปตลอดชีวิต หลักสูตรนี้ประกอบด้วยกิจกรรมภาษาอังกฤษอันสนุกสนาน บทเพลงภาษาอังกฤษใหม่ 8 เพลง

ในหลักสูตร Paul Ward’s and the Treasure เด็กจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 2,000 คำ และโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการสอบวัดระดับพื้นฐานตามมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

Learning Sets_PWT2

Paul Ward and the Treasure Learning Set

ทดลองเรียนฟรี