Thailand
 • English for pre-teensEnglish for Kids on Kangi Club
  Kids 6-12

  เด็กเรียนรู้การสื่อสารภาษาอังกฤษ ควบคู่กันกับการเขียนและการอ่าน ด้วยการติดตามเรื่องราวการผจญภัยของ Paul และ Millie ผู้ซึ่งช่วย Kangi และลูกชายชื่อ Joey แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน Storyville

  ค้นหาศูนย์การเรียนรู้
 • English for pre-teensEnglish for pre-teens
  ภาษาอังกฤษออนไลน์

  กิจกรรมนอกชั้นเรียนต่าง ๆ ช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็ก

  คลิกเพื่อชม
 
   

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 6 - 12 ปี

คำถามผู้ปกครองถามบ่อย
 
   

การเรียนรู้คำสัมผัสคล้องจองช่วยให้เด็กเข้าใจ อ่าน และเขียนคำศัพท์ได้ในทุกภาษา

Helen Doron English มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้านสื่อการเรียนสำหรับการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งรวมโครงสร้างการออกเสียงและการสะกดคำ กับเทคนิคการอ่านไว้ด้วยกัน การสอนให้อ่านและเขียน และอายุที่จะเริ่มอ่านและเขียนนั้นจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

Polly Reads and Writes สำหรับเด็กอายุ 5 – 9 ปี

เป็นคอร์สที่มีความโดดเด่น ผสานการเรียนในชั้นเรียนและการฝึกฝนเพิ่มเติมที่บ้านได้อย่างลงตัว
Polly Reads and Writes เป็นได้ทั้งคอร์สเริ่มต้นและคอร์สต่อเนื่องสำหรับนักเรียนที่เรียนจบ Fun with Flupe หรือ คอร์ส More Fun with Flupe แล้ว เด็กเรียนรู้การพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ พร้อมสนุกกับการผจญของสุนัขผู้ร่าเริง Polly แมวเหมียวสีดำ Nat และเพื่อนชายหญืงที่แสนดีของพวกเขา Roy กับ Pearl
นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน คอร์สนี้ยังมี Helen Doron Read App แอปพลิเคชันเพื่อให้เด็กอ่านและออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง (Phonics) ประกอบด้วยหนังสือภาษาอังกฤษ 32 เล่ม จาก 8 ระดับ ระดับละ 4 เล่ม เด็กสามารถฝึกฝนทบทวนได้เองที่บ้าน

HDE_PRW_Learning_Set_Image_03_09_15_A_1

Polly Reads and Writes

(some countries may use downloads instead of CDs)

Jump with Joey สำหรับเด็ก อายุ 6 – 9 ปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษใหม่ สำหรับเด็กอายุ 6 – 9 ปี หลักสูตรนี้สามารถสอนเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร Fun with Flupe

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยเรื่องราวการผจญภัยแอนิเมชั่น 12 ซีรี่ส์ของ Paul Ward และเพื่อนของเขา Millie ผู้ซึ่งช่วย Kangi และลูกชายชื่อ Joey แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ใน Storyville เด็กได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของมิตรภาพ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เด็กจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านบทเพลง 25 เพลง เกมต่าง ๆ และกิจกรรมสนุก ๆ ทั้งในชั้นเรียนและที่บ้าน หลักสูตร Jump with Joey ถือเป็นหลักสูตรใหม่ที่นำสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ 3 มิติ (Augmented Reality) มาใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก นอกจากเด็กจะใช้สมุดแบบฝึกหัดที่น่าสนใจแล้วนั้น หลักสูตรนี้ยังคงสร้างบรรยากาศและสร้างความคุ้นเคยของการฟังเพลงภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องที่บ้านอีกด้วย

More Jump with Joey สำหรับเด็กอายุ 7 – 9 ปี

เด็กติดตามแอนิเมชันการผจญภัยของ Paul, Millie, Kangi และ Joey จิงโจ้ตัวน้อยใน Storyville

คอร์สนี้เป็นคอร์สต่อเนื่องจากคอร์ส Jump with Joey เด็กชื่นชอบหนังสือแบบฝึกหัดที่ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality เปลี่ยนรูปภาพเป็นภาพสามมิติเสมือนจริงได้ เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมและเกมแสนสนุก พร้อมด้วย 25 บทเพลงที่มีทำนองและจังหวะที่เด็กชอบ

Play On in English สำหรับเด็ก อายุ 6 – 10 ปี

Play On in English เป็นหลักสูตรภาอังกฤษระดับสูง สำหรับเด็กที่เรียนภาษาอังกฤษกับ Helen Doron English มาหลายหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
Play On เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจาก More English for All Children เด็กจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 1,000 คำ บทเพลงภาษาอังกฤษแนวฟังก์ในจังหวะสนุก ๆ 18 เพลง ได้ฝึกทักษะการสร้างประโยคภาษาอังกฤษด้วยตนเอง และพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องยิ่งขึ้น หลักสูตรนี้ได้รวบรวมนิทานปรัมปราที่เด็กรู้จักกันดี มีบทเพลงและเกมมากมาย Play On In English ช่วยเพิ่มพูนความรู้ทั่วไป รวมถึงข้อเท็จจริงและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

Learning Sets_Play On_7763Play On In English Learning Set

Botty the Robot สำหรับเด็ก อายุ 7 – 10 ปี

เด็กจะรักเรื่องราวแสนสนุกในการออกอากาศรายการโทรทัศน์ของหุ่นยนต์ Botty, Danny, Cornelia และ Helen หลักสูตร Botty the Robot ช่วยฝึกทักษะพื้นฐานในการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ มีจุดเด่น คือ การฝึกออกเสียงคำภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง หลักสูตรนี้ประกอบด้วยแผ่นภาพคำศัพท์และสมุดแบบฝึกหัดสีสันสดใส เกม และกิจกรรมต่าง ๆ ในชั้นเรียน ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เด็กสนใจการอ่านและเขียน การดำเนินเรื่องของ Botty เป็นไปอย่างตลกขบขัน พร้อมทั้งมีบทเพลงประกอบที่สนุกสนาน

หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับ


Helen Doron กับการเรียนรู้ของเด็ก


Helen Doron ใช้หลักการเรียนรู้ภาษาแม่


Botty the Robot สามารถสอนเป็นหลักสูตรเริ่มต้นหรือหลักสูตรต่อเนื่องจากหลักสูตร English for All Children ที่เน้นทักษะการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ

หลักสูตรนี้สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 1,400 คำ ทักษะพื้นฐานด้านการอ่านและการเขียน รวมถึงโครงสร้างไวยากรณ์พื้นฐานทางภาษาอังกฤษ และบทเพลงภาษาอังกฤษ 12 เพลง

Learning Sets_Botty_7774

Botty the Robot Learning Set

Paul Ward’s World สำหรับเด็ก อายุ 9 – 11 ปี

เด็กเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านตัวละคร Paul และผองเพื่อน ผ่านซีรี่ส์เรื่องราวการผจญภัยอันแสนสนุก พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆรอบตัวของพวกเขา ทั้งที่บ้าน โรงเรียน ย่านศูนย์การค้า สวนสัตว์ และสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด

 Learning Sets_PWW_7778

Paul Ward’s World Learning Set

Paul Ward’s World เป็นหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีพื้นฐานดีทางด้านการอ่านและพูดภาษาอังกฤษ หรือสอนเป็นหลักสูตรเริ่มต้นสำหรับนักเรียนใหม่ที่มีอายุ 11 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องของ Botty the Robot

หลักสูตรนี้สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษประมาณ 1,700 คำ

Paul Ward and the Treasure สำหรับเด็ก 10-13 ปี

Paul Ward and the Treasure ใช้หลักการสอนแบบชักชวน ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบมีชีวิตชีวา ผสมผสานเสียงดนตรี ผนวกการรับรู้ในด้านต่าง ๆ ที่ทำให้เด็กประทับใจไปตลอดชีวิต หลักสูตรนี้ประกอบด้วยกิจกรรมภาษาอังกฤษอันสนุกสนาน บทเพลงภาษาอังกฤษใหม่ 8 เพลง

ในหลักสูตร Paul Ward’s and the Treasure เด็กจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษมากกว่า 2,000 คำ และโครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการสอบวัดระดับพื้นฐานตามมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป

Learning Sets_PWT2

Paul Ward and the Treasure Learning Set

ทดลองเรียนฟรี