Thailand
 

คำถามที่ผู้ปกครองถามบ่อย

 • เด็กควรเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษเมื่อใด?

  ยิ่งเริ่มเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็ก ก็จะซึมซับภาษานั้นได้ง่ายมากขึ้น
  ผลการศึกษาต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่า เด็กเล็กที่ฟังภาษาต่างประเทศจะมีพัฒนาการในด้านการออกเสียงและไวยากรณ์ที่ดีไปด้วย ที่ Helen Doron English เราเริ่มต้นด้วยหลักสูตร Baby’s Best Start ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กทารก อายุ 3 เดือนและผู้ปกครองของพวกเขา แม้จะดูเหมือนเป็นเด็กทารกและอาจจะเข้าใจสิ่งที่คนพูดกับเขาได้ไม่ทั้งหมด แต่พวกเขาจะค่อย ๆ ซึมซับเสียง และทำนองเสียงของภาษาอังกฤษ เหมือนที่พวกเขาเรียนรู้ภาษาแม่

  ในขณะที่เราเคยเชื่อกันว่า เด็กไม่สามารถเรียนรู้ภาษาได้มากกว่าหนึ่งภาษาในเวลาเดียวกัน แต่แท้จริงแล้ว มันตรงข้ามกัน เด็กสามารถเรียนรู้ได้หลายภาษาจนถึงอายุ 6 ปี
  การเรียนรู้มากกว่าหนึ่งภาษาตั้งแต่เยาว์วัย ช่วยเพิ่มพูนศักยภาพด้านจิตใจ ไม่เพียงแต่การพัฒนาทักษะด้านภาษา แต่รวมถึงการเรียนรู้ทั่วไปและการฝึกทักษะใหม่ด้วย

 • ฉันเคยได้ยินว่า Helen Doron มีวิธีการสอนที่ให้เด็กเรียนรู้แบบธรรมชาติ ถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วจะหมายความว่าอย่างไร?

  ตั้งแต่แรกเกิด เด็กทารกเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับสิ่งรอบตัวเขาโดยการฟัง และการเลียนแบบคนที่เขาได้พบเจอ ในแต่ละวันเด็กพัฒนาความสามารถของเขาผ่านการฟังเสียง พยางค์ คำ และประโยคซ้ำ ๆ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการกระตุ้นอย่างเป็นธรรมชาติจากพ่อแม่ รวมถึงสมาชิกในครอบครัว เมื่อเด็กมีอายุ 2 – 3 ปี จะสื่อสารในภาษาเหล่านั้นเหมือนเป็นภาษาแม่ของเขา นับได้ว่าเป็นการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติ วิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ Helen Doron เป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยการฟังซ้ำและการเสริมแรงเชิงบวกในสภาพการเลี้ยงดูแบบทนุถนอม

 • Helen Doron English สร้างประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษที่น่าประทับใจอย่างไร ทำไมฉันจึงควรเลือกให้ลูกเรียนที่นี่?

  6 เหตุผลดี ๆ ที่คุณควรเลือก Helen Doron English เพื่อลูกของคุณ

  1. การฟังภาษาอังกฤษเป็นประจำทุกวันที่บ้าน ควบคู่การเสิรมแรงเชิงบวกในชั้นเรียน ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยให้พวกเขามีพัฒนาการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และสำคัญที่สุดเลย คือ พวกเขาจะรักภาษาอังกฤษ!

  2. วิธีการสอนของ Helen Doron ปรับให้เข้ากับลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคน มีการใช้เกม การเคลื่อนไหว บทเพลง และกิจกรรมสนุกมากมายที่ทำให้เด็กรักที่จะเรียนรู้และซึมซับภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ

  3. ในแวดวงการเรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ Helen Doron English ถือได้ว่าเป็นสถาบันที่มีคุณภาพสูง มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสมกับเด็กทุกวัยตั้งแต่อายุ 3 เดือน – 19ปี การเรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ยิ่งเล็กยิ่งดี ดังนั้น เมื่อเด็กเริ่มต้นเรียนแล้วก็สามารถเรียนได้แบบต่อเนื่องตามหลักสูตรการสอนของ Helen Doron English เพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

  4. หลักสูตรของHelen Doron English เป็นการสอนแบบกลุ่มเล็ก 4 – 8 คน ซึ่งเด็กจะได้รับผลประโยชน์จากการเรียนการสอนที่มีปฏิสัมพันธ์แบบกลุ่มมากกว่าเรียนแบบตัวต่อตัว การเรียนกลุ่มเล็กนั้น นักเรียนจะมีความตั้งใจ และแต่ละคนจะได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษอย่างแน่นอน

  5. คุณครูของ Helen Doron เป็นอีกเหตุผลสำคัญที่คุณควรให้ลูกคุณเรียนที่ Helen Doron English คุณครูของเราผ่านการอบรมด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการอบรมด้านหลักสูตร วิธีการสอน การใช้สื่อการสอนที่เป็นเอกสิทธิ์ของเรา และเข้าอบรมเพิ่มเติมเป็นประจำ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทราบถึงการพัฒนาหลักสูตรใหม่ล่าสุดของ Helen Doron คุณครูของ Helen Doron ได้รับการยกย่องให้เป็นครูที่ดีเยี่ยมในการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

  6. เหตุผลสุดท้าย แต่ไม่ได้มีความสำคัญน้อยไปกว่ากันเลย คือHelen Doron ทำให้เด็กมีพัฒนาการการเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว มีสำเนียงเสียงการพูดที่ถูกต้องและไพเราะ สิ่งเหล่านี้ถือเป็นคุณสมบัติเด่นของ Helen Doron English

 • การฟังเพลงแบบผ่านหูที่บ้าน คืออะไร และฉันต้องทำอย่างไร?

  องค์ประกอบหลักของวิธีการสอนที่ Helen Doron คือ การฟังเพลงแบบผ่านหูที่บ้านทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละ 15 – 25 นาที ช่วยให้เด็กเปิดรับภาษาอังกฤษได้อย่างต่อเนื่องและถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก เมื่อคุณสมัครเรียนที่ Helen Doron English ให้ลูกของคุณ คุณจะได้รับสื่อการเรียนและซีดีเพลงต่าง ๆ เพื่อเปิดฟังตามบทเรียนในแต่ละสัปดาห์ คุณไม่จำเป็นต้องบังคับให้ลูกคุณนั่งฟังเพลงและเรื่องราวในซีดีแบบตั้งใจ แค่เพียงให้ฟังแบบผ่านหูก็เพียงพอแล้ว ลูกของคุณจะซึมซับเสียงและจังหวะของภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ เราขอแนะนำให้คุณเปิดซีดีระหว่างกิจกรรมประจำวันของลูกคุณ เช่น เวลาแต่งตัว อาบน้ำ และขณะที่นั่งรถไปเที่ยว ที่สำคัญไม่ควรเปิดซีดีในขณะที่ลูกคุณกำลังดูโทรทัศน์ และระหว่างการสนทนาในมื้ออาหาร

 • การฟังแบบผ่านหูซ้ำ ๆ มีประโยชน์อย่างไร?

  เนื่องจากเด็กเล็กเรียนรู้จากการกระทำซ้ำ พวกเขาจึงชอบฟังเรื่องเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีก เช่นเดียวกับที่พวกเขาชอบฟังซีดีเพลงซ้ำ ๆ ผู้ปกครองอาจรู้สึกเบื่อที่จะฟัง แต่เด็กไม่รู้สึกเช่นนั้นเลย ทุกหลักสูตรของ Helen Doron English เน้นการซึมซับภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ นักเรียนจะฟังเพลงที่บ้านวันละ 2 ครั้งทุกวัน เช่น เวลาแต่งตัว และก่อนเข้านอน การฟังแบบผ่านหูก็เหมือนกับการสร้างบรรยากาศภาษาอังกฤษให้เด็กได้ซึมซับทั้ง ๆ ที่ไม่ได้สื่อสารภาษาอังกฤษกันที่บ้าน

 • ลูกของฉันจะเรียนภาษาอังกฤษได้ทั้งที่เขายังพูดไม่ได้ใช่หรือไม่?

  เด็กเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดหรือก่อนหน้านั้น ทารกซึมซับเสียง และทำนองเสียงสูง-ต่ำ ซึ่งพวกเขาจะเปล่งเสียงนั้นออกมาเมื่อเขาพร้อมที่จะพูด

 • ฉันจะเห็นผลได้เร็วเท่าใด?

  บ่อยครั้งที่ผู้ปกครองเห็นผลได้ทันทีจากทั้งในชั้นเรียนและการฟังซ้ำแบบผ่านหูที่บ้าน เห็นได้ชัดเจนว่า เด็กแต่ละคนมีเอกลักษณ์และพัฒนาการด้านภาษาของตนเอง ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่า เด็กสองภาษาอาจเริ่มต้นพูดช้ากว่าเพื่อนที่พูดหรือเขียนภาษาเดียว และเป็นที่ทราบกันดีว่า เด็กสองภาษาจะเข้าใจและเรียนรู้ได้เร็วกว่าเพื่อนของพวกเขา

 • การเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพียงพอแล้ว ใช่หรือไม่?

  ในระหว่างสัปดาห์ เด็กจะคุ้นเคยคำต่าง ๆ จากการฟังซีดีที่บ้านก่อนเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนกับครูและเพื่อน การฟังแบบผ่านหูที่บ้านผนวกกับการร่วมกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียนเป็นปัจจัยสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติตามแบบฉบับของ Helen Doron English

 • ในชั้นเรียนใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น ใช่หรือไม่?

  ในชั้นเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น การสอนภาษาอังกฤษแบบนี้ถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบธรรมชาติอย่างเป็นระบบ แต่ในบางครั้งก็มีข้อยกเว้น อาทิ เมื่อเกิดวิกฤตในชั้นเรียน

 • ฉันจำเป็นต้องรู้ภาษาอังกฤษหรือไม่?

  ผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสอนลูกให้เรียนภาษาอังกฤษได้ แต่สิ่งสำคัญคือ การที่ผู้ปกครองเปิดซีดีให้ลูกฟังที่บ้านทุกวัน

 • เด็กควรเริ่มเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบเมื่อใด?

  เราทราบจากการวิจัยว่า เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี จะเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายด้วยการพูดหรือร้องเพลงกับพวกเขา โดยธรรมชาติแล้ว พวกเขาจะซึมซับหลักไวยากรณ์จากความเข้าใจและการสื่อสาร

  ในหลักสูตร English for All Children จะไม่มีแบบฝึกหัดด้านไวยากรณ์ แต่เด็กเรียนรู้ไวยากรณ์จากการฟังซ้ำและการพูด เช่นเดียวกับการที่เด็กเรียนรู้ภาษาแม่ของเขา ที่สำคัญ คือ เด็กมีความสุขและเรียนรู้ภาษาอังกฤษในสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติ

 • ลูกของฉันควรเริ่มเรียนหลักสูตรใดของ Helen Doron English?

  หลักสูตรของ Helen Doron English มีความยืดหยุ่นมาก โดยเฉพาะการเลือกหลักสูตรที่เหมาะกับลูกของคุณ เราแนะนำให้คุณปรึกษาผู้จัดการสาขาใกล้บ้านคุณ หรือคุณครู อย่างไรก็ดี คุณคงต้องการให้ลูกคุณเปิดใจเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษ มีภาษาอังกฤษในระดับเดียวกับนักเรียนในชั้นเรียน และมีตารางเรียนตรงกัน


  เด็กเริ่มเรียนที่ Helen Doron English เมื่อ: หลักสูตรที่แนะนำ
  3-24 เดือน Baby’s Best Start
  2 ปี Fun with Flupe
  3 ปี Fun with Flupe
  4 ปี Fun with Flupe
  5 ปี Fun with Flupe
  6 ปี English for All Children
  7 ปี หรือ ป. 2 English for All Children
  8 ปี หรือ ป. 3 English for All Children
  9 ปี หรือ ป. 4 English for All Children
  10 หรือ ป. 5 Paul Ward’s World
  11 หรือ ป. 6 Paul Ward’s World
  12 หรือ ม. 1 Paul Ward’s World and the Treasure
  13 ปี หรือ ม. 2 Teen English
  14 ปี หรือ ม. 3 Teen English
  15 ปี หรือ ม. 4 Teen English
  16 ปี หรือ ม. 5 Teen English
  17 ปี หรือ ม. 6 Teen English