Thailand
 

เกี่ยวกับเรา

คุณ Helen Doron – ผู้นำด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

เมื่อ 30 ปีที่แล้ว คุณ Helen Doron ซึ่งเป็นนักภาษาศาสตร์และเป็นครูผู้สอนด้วย เธอได้ปฏิวัติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาต่างประเทศสำหรับเด็กเล็ก โดยพัฒนาวิธีการสอนที่เลียนแบบมาจากการที่ทารกเลียนแบบแม่ของพวกเขา ปัจจุบันนี้ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ Helen Doron English ได้มีแฟรนไชส์กว่า 30 ประเทศทั่วโลก
to young kids by developing a method that imitates the way in which babies learn their mother tongue. Today, Helen Doron English is an international franchise network in over 30 countries. มีเด็กเกือบ 2 ล้านคนกล่าวเป็นภาษาอังกฤษเพื่อขอบคุณคุณ Helen Doron

เริ่มต้นได้อย่างไร

มีจุดเริ่มต้นจากชั้นเรียนไวโอลิน เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว คุณ Helen Doron นักภาษาศาสตร์ชาวอังกฤษได้ให้ลูกสาววัย 4 ปีเรียนไวโอลินกับคุณครูผู้สอนที่ใช้หลักการสอนแบบซุสุกิ เธอรู้สึกประทับใจวิธีการสอนและนำมาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาวิธีการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กเล็ก

การสอนภาษาก็เหมือนดนตรี

จุดเริ่มต้นของความสำเร็จของ Helen Doron Englishในปี 1985 คุณ Helen Doron คิดค้นและพัฒนาสื่อการสอนต่าง ๆ เพื่อช่วยให้เด็กเข้าใจและสนทนาภาษาอังกฤษได้ เธอเข้าใจดีว่า การอ่านและการเขียนต้องใช้ทักษะที่แตกต่างจากความเข้าใจและการพูด การเรียนในโรงเรียน คุณครูต่างรู้กันดีว่าจะสอนทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษอย่างไร หลักสูตรของ Helen Doron ช่วยให้เด็กเรียนรู้ที่จะพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษก่อนการเรียนการอ่านและการเขียน เหมือนกับที่พวกเขาเรียนรู้ภาษาแม่

แม้กระทั่งทารกก็สามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้ด้วยวิธีการของ Helen Doron เธอออกแบบหลักสูตรแรกสำหรับเด็กบนพื้นฐานของการเสริมแรงเชิงบวกควบคู่ไปกับการฟังซ้ำอย่างต่อเนื่อง เธอผลิตเทปเพลง บทกลอน และเรื่องราวต่าง ๆ สำหรับให้เด็กฟังที่บ้าน และเริ่มสอนเพื่อนบ้านที่ตอนเหนือของประเทศอิสราเอล ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมจนน่าประหลาดใจ วิธีการสอนของ Helen Doron เสริมสร้างสภาพแวดล้อมแบบทนุถนอม ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนภาษาแม่ เด็กรักที่นี่ เพราะบทเรียนทั้งสนุก มีชีวิตชีวา ช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านอารมณ์และร่างกาย มีความคิดสร้างสรรค์และสติปัญญาที่ดี

จากความสำเร็จนี้ ทำให้คุณ Helen พัฒนาสื่อการสอนต่าง ๆ และเริ่มอบรมคุณครูตามแนวทางการสอนของเธอ Helen Doron English ได้ขยายหลักสูตรเพื่อสอนเด็กเล็กเริ่มตั้งแต่ทารกวัย 3 เดือน จนถึงวัยรุ่นอายุ 19 ปี

Helen Doron English ทั่วโลก

ในปี 1995 วิธีการสอนของ Helen Doron English ถูกนำไปใช้ในแถบยุโรป ประเทศออสเตรีย และเยอรมนีในเวลาต่อมา ในปี 1998 Helen Doron English เริ่มการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ ศูนย์การเรียนรู้ Helen Doron English กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในแถบยุโรป ในปัจจุบัน Helen Doron English ได้ขยายไปยังประเทศต่าง ๆ อาทิ จีน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้ และ ละตินอเมริกา

แรงบันดาลใจของคุณ Helen จากอดีตจนถึงปัจจุบันคือ ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของเด็กทุกวัยและมอบสิ่งที่ดีที่สุดในชั้นเรียนให้แก่พวกเขา คุณ Helen และทีมงานได้คิดค้นและพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งด้านอารมณ์ ร่างกาย ความคิดสร้างสรรค์ และการเติบโตของสติปัญญา โรงเรียนอนุบาลของ Helen Doron เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่ประสบความสำเร็จสำหรับธุรกิจการศึกษา

เด็กเกือบ 200 ล้านคนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของ Helen Doron และได้รับประโยชน์จากการที่คุณ Helen อุทิศตนพัฒนาหลักสูตรที่ยอดเยี่ยมสำหรับการศึกษา

 • “การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ Helen Doron English สนุก และมันเป็นวิธีที่ทำให้ Boss ลูกของฉันเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ เมื่อฉันเปิดซีดีเพลงของ Helen Doron ในรถ Boss จะร้องเพลงตามด้วย”

  Saowanee Lurpromchai กรุงเทพ ประเทศไทย
 

 

คุณ Helen Doron กับการเรียนสองภาษา

คุณ Helen Doron กับแฟรนไชส์

คุณ Helen Doron กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

องค์ประกอบหลัก 4 ประการ  – สื่อการเรียนการสอนที่ดี และคุณครูที่อุทิศตนให้เด็ก – นี่คือองค์ประกอบสำคัญของหลักสูตร Helen Doron

ทุกหลักสูตรของ Helen Doron English ถูกออกแบบมาบนพื้นฐานของ 4 องค์ประกอบหลัก ซึ่งประสบผลสำเร็จโดยไม่มีข้อกังหา

องค์ประกอบหลัก 4 ประการของ Helen Doron English

การฟังซ้ำ องค์ประกอบหลักของการเรียนภาษาอังกฤษที่ Helen Doron English คือการฟังซีดีเพลงซ้ำ ๆ อย่างต่อเนื่องทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละประมาณ 15 – 25 นาที ซึ่งวิธีการนี้ช่วยให้เด็กซึมซับภาษาอังกฤษและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กเล็ก ซีดีเพลงและหนังสือนิทานของ Helen Doron English เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน ซึ่งเด็กจะได้รับเมื่อลงทะเบียนเรียนหลักสูตรของ Helen Doron English

การเสริมแรงเชิงบวก เมื่อใดที่เด็กเริ่้มพูดคำแรก คุณชมเชยเขา ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้พวกเขาฝึกพูดคำใหม่ ๆ ด้วยหลักการของ Helen Doron English เด็กเรียนรู้เหมือนกับที่พวกเขาเรียนรู้ภาษาแม่ พร้อมการเสริมแรงเชิงบวก คุณครูของ Helen Doron ใช้วิธีนี้ในการกระตุ้นเด็กในชั้นเรียน

การเรียนกลุ่มเล็ก หลักสูตร Helen Doron English เป็นการเรียนแบบกลุ่มเล็ก 4 – 8 คน ถือเป็นข้อดี นอกจากนักเรียนจะสนุกและได้ประโยชน์จากปฎิสัมพันธ์ของกลุ่ม ซึ่งดีกว่าการเรียนแบบเดี่ยวแล้ว การเรียนแบบกลุ่มเล็กทำให้เด็กมีความตั้งใจและมีโอกาสฝึกฝนภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี การวิจัยแสดงให้เห็นว่า การเรียนแบบกลุ่มเล็กให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการเรียนแบบเดี่ยว

การเรียนรู้อย่างสนุกสนาน วิธีการสอนของ Helen Doron มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีเกม การเคลื่อนไหว บทเพลง และความสนุกสนานมากมาย ซึ่งทำให้เด็กรักและเรียนรู้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมซึมซับภาษาต่าง ๆ ไม่ว่าเด็กจะอายุ 3 เดือน 3 ปี 10 ปี หรือ 17  ปี เด็กและวัยรุ่นจะรู้สึกสนุกทุกครั้งที่อยู่ในชั้นเรียนซึ่งการเรียนจะดำเนินเป็นไปอย่างมีระบบ

คุณครูผู้สอน

Helen Doron English ภูมิใจเป็นอย่างมากในความเป็นมืออาชีพของคุณครู คุณครูของเราผ่านการอบรมด้านการสอน ทั้งในเรื่องของหลักสูตรและการใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ คุณครูที่ผ่านการอบรมด้านหลักสูตรจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้ง เชื่อมั่นในวิธีการสอน และพร้อมที่จะสอนให้เด็กเรียนรู้อย่างต็มที่ ความกระตือรือร้นของพวกเขา ส่งผลให้เด็กแทบจะรอไม่ได้ที่จะเข้าชั้นเรียนในครั้งถัดไป

หลักสูตรการสอนยอดเยี่ยม

ทุกหลักสูตรของ Helen Doron English เริ่มจากหลักสูตร Baby’s Best Start สำหรับเด็กทารก จนถึงหลักสูตร Teen English สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 19 ปี ถูกพัฒนาขึ้นตามแนวทางของคุณ Helen Doron ทีมพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางภาษาศาสตร์  คุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ และนักพัฒนาการเด็ก หนังสือนิทาน บทเพลง และ แอนิเมชั่นต่าง ๆ ของแต่ละหลักสูตรถูกออกแบบมาให้สอดคล้องกับคำศัพท์และเนื้อหาหลักสูตรสำหรับ Helen Doron English โดยเฉพาะ กิจกรรมและเกมต่าง ๆ ออกแบบเพื่อให้นักเรียนเกิดความท้าทายในการเรียนรู้ และเกิดความสนุกสนานควบคู่กัน เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าใจและเน้นย้ำให้จดจำคำศัพท์ต่าง ๆ อย่างแม่นยำ

 • “ทารกและเด็กเรียนรู้ภาษาแม่โดยการฟังคำพูด ประโยค เพลง หรือนิทานครั้งแล้วครั้งเล่าจากผู้คนที่อยู่รายล้อมเขา ดังนั้น เด็กจึงเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ อย่างเป็นธรรมชาติด้วยวิธีการเดียวกัน”

  Helen Doron on how infants learn to speak
 • “Parents often ask: what is the main difference between the Helen Doron Methodology and others who are teaching English as a foreign language to kids? The answer is experience.”

  Helen Doron on success of her methodology
 • Helen Doron was among the very first to understand that very young children can absorb a foreign language as easily and effortlessly as they do their mother tongue. As a result, she was the first to develop programmes for doing this in a systematic manner.

  Helen Doron - pioneer in teaching English to children
 

 

อายุที่ดีที่สุด สำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

ผลวิจัย – เด็กสองภาษามีความฉลาดมากกว่า

Cambridge ESOL และ Helen Doron – ทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ของเด็ก

ตั้งแต่ปี 2555 Helen Doron English ร่วมกับมหาวิทยาลัย Cambridge เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นศูนย์จัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก Cambridge ESOL เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

นักเรียนสามารถเตรียมตัวสอบและเลือกสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ Helen Doron English ใกล้พวกเขา

กรุณาติดต่อศูนย์การเรียนรู้ Helen Doron ใกล้บ้านคุณ

picture

 

HDE Europark Budapest, Hungary students with Mayor of Budapest, District XIX and teachers