เรี

เรี

ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ในแบบฉบับของ Helen Doron English ซึ่งช่วยให้น้อง ๆ มีทักษะ ในด้านการพูด ฟัง อ่าน และเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความมั่นใจที่จะสื่อสารและพร้อมใช้ทุกสถานการณ์ ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน และเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา รวมถึงสำเนียงที่ใกล้เคียงเจ้าของภาษา พิสูจน์ได้จากน้อง Ceasar นักเรียน Home School ที่เลือกให้ Helen Doron English ได้ดูแลเรื่องภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ปี 2559 และปัจจุบันนี้น้องมีความมั่นใจและความสามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม เสมือนเจ้าของภาษา

Read more

เรี

เรี