Which Franchise Model Fits Me?

เจ้าของสิทธิ์แฟรนไชส์รายใหญ่
เจ้าของสิทธิ์แฟรนไชส์รายใหญ่
ผู้อยู่อาศัย 4-10 ล้านคน
เจ้าของสถาบัน ผู้อยู่อาศัย
เจ้าของสถาบัน ผู้อยู่อาศัย
ผู้อยู่อาศัย 50,000-100,000 คน
เจ้าของสถาบันรายย่อย
เจ้าของสถาบันรายย่อย
ผู้อยู่อาศัยมากสุด จำนวน 25,000 คน
ครูเจ้าของสถาบัน
ครูเจ้าของสถาบัน
One person
สนใจข้อมูลรูปแบบแฟรนไชส์ของเรา
Download e-Book
สนใจข้อมูลรูปแบบแฟรนไชส์ของเรา
สนใจข้อมูลรูปแบบแฟรนไชส์ของเรา
สนใจข้อมูลรูปแบบแฟรนไชส์ของเรา Download e-Book
ประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเข้าร่วมแฟรนไชส์กับเรา

Helen Doron English เป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำและแฟรนไชส์ธุรกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสให้นักลงทุนและหุ้นส่วน แฟรนไชส์ เรามีศูนย์การเรียนกว่า 1,000 ศูนย์ ใน 36 ประเทศ และมีนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษกับเราแล้วกว่า 3 ล้านคน ประโยชน์ที่จะได้รับหากร่วมลงทุนกับเรา ได้แก่:

ลดความเสี่ยง
ลดความเสี่ยง
การร่วมลงทุนกับธุรกิจที่เป็นที่รู้จักในสังคมโลกนอกจากจะทำให้ความเสี่ยงทางธุรกิจของคุณลดลงแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้คุณอีกด้วย
ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
เรามีทีมงานมืออาชีพที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือตลอด ตั้งแต่ช่วยตั้งต้นธุรกิจ ตลอดจนการฝึกอบรมด้านการตลาด การขาย โครสร้างองค์กร การบริหาร และการสอน เราจะอยู่เคียงข้างคุณเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จ
ได้รับการพิสูจน์แล้ว
ได้รับการพิสูจน์แล้ว
ใช้วิธีการสอนของเราที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล ในการสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโต
ลดความเสี่ยง
ลดความเสี่ยง
การร่วมลงทุนกับธุรกิจที่เป็นที่รู้จักในสังคมโลกนอกจากจะทำให้ความเสี่ยงทางธุรกิจของคุณลดลงแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จให้คุณอีกด้วย
ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
เรามีทีมงานมืออาชีพที่คอยสนับสนุนและช่วยเหลือตลอด ตั้งแต่ช่วยตั้งต้นธุรกิจ ตลอดจนการฝึกอบรมด้านการตลาด การขาย โครสร้างองค์กร การบริหาร และการสอน เราจะอยู่เคียงข้างคุณเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จ
ได้รับการพิสูจน์แล้ว
ได้รับการพิสูจน์แล้ว
ใช้วิธีการสอนของเราที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล ในการสร้างธุรกิจของคุณให้เติบโต